+420 721 459 917 | Leny.pop@seznam.cz

Výuka anglického, španělského a francouzského jazyka

Možnosti a metody výuky

Student si může zvolit :

 • Příprava na studium ve škole a příjímací zkoušky, příprava na jazykové zkoušky a certifikáty.
 • Konverzační lekce – student si sám volí konverzační témata, já připravuji podklady
 • Lekce pro cestovatele – student chce získat základní znalosti, aby se domluvil v běžných situacích
 • Jazykové konzultace – pomoc s překladem cizojazyčných dokumentů; příprava na zahraniční cestu
 • Student může přijít s jiným návrhem, výuku lze domluvit i u vás doma nebo v zaměstnání

Používám následující osvědčenou metodu výuky:

 • Přesně strukturovanou lekci, rozdělenou do 4 částí – poslech, mluvení, čtení, psaní
 • Učíme se formou otázka-odpověď.
 • Na začátku každé lekce opakujeme předchozí učivo.
 • V závěru lekce píšeme krátký diktát.
 • V hodině můžeme hovořit pouze daným cizím jazykem nebo k podrobnému vysvětlení přecházet do češtiny.
 • Strukturu lekce lze upravit na základě individuálních potřeb a požadavků studenta.