+420 721 459 917 | Leny.pop@seznam.cz

Výuka anglického, španělského a francouzského jazyka

Mgr.Lenka Plavcová

Profesní životopis

Vystudovala jsem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studií jsem se věnovala individuální výuce cizích jazyků. Pracovala jsem jako asistentka vedoucího ve francouzské logistické společnosti, kde jsem i konsekutivně tlumočila z francouzského do českého jazyka. Praktické zkušenosti jsem získala v oddělení nákupu v mezinárodní společnosti.

Absolvovala jsem kurz obchodní administrativy na Česko-francouzském institutu řízení při VŠE v Praze.

Složila jsem Státní závěrečnou zkoušku z francouzského a španělského jazyka a jsem držitelkou mezinárodních certifikátů v anglickém a španělském jazyce.

Ke španělskému jazyku jsem si vytvořila blízký vztah během svého půlročního pobytu na Universidad de Granada, kde jsem měla možnost poznat lépe tamní kulturu a zvyklosti.

Jazykověda a pedagogika patří k mým největším zálibám, v současnosti se zajímám o celostní přístup k výuce, dětí i dospělých.